FANDOM


Goro Kirishima
Goro Kirishima
Hero: Iron King
Gender: Male
Type: Hero
Home world: Earth (Iron King Universe)
First Appearance: Iron King Episode 1: "Secret Messenger of the Morning Wind"
Last Appearance: {{{Last Appearance}}}
Affiliation: Unknown
Portrayed by: Unknown

Goro Kirishima (霧島五郎 Kirishima Gorō) is the main protagonist of Iron King television series and the human host of the titular character.

History

Pending

Transformation

Turning Hat: To transform Goro presses the two switches on his hat. While transformed he uses up his body's water supply and can only sustain his transformed state for a few minutes.

Powers and Abilities

Pending

Trivia

Pending.

Gallery

Human Hosts/Forms
Showa Heroes Shin Hayata | Dan Moroboshi | Hideki Goh | Seiji Hokuto | Yuko Minami | Kotaro Higashi | Gen Ohtori | Choichiro Hikari | Takeshi Yamato | Ryoko Hoshi | Chuck Gavin | Beth O'Brian | Scott Masterson
Heisei Heroes Jack Shindo | Kenichi Kai | Masaki Kazimori | Genki Kagura | Katsuto Asahi | Daigo Madoka | Tsubasa Madoka | Amui | Ginga Yumeboshi | Shin Asuka | Gamu Takayama | Hiroya Fujimiya | Takeshi Yoshioka (Hyperspace) | Musashi Haruno | Julie | Shunichi Maki | Jun Himeya | Ren Senjyu | Nagi Saijyo | Kazuki Komon | Kaito Touma | Mirai Hibino | Kazuya Serizawa | Ryu Aihara | Shingo Sakomizu | Jin | Run | Shin Moroboshi | Nozomu Taiga | Hikaru Raido | Shou | Daichi Ozora | Gai Kurenai | Riku Asakura | Leito Igaguri | Katsumi Minato | Isami Minato | Asahi Minato
Evil Ultra Hosts Keigo Masaki | Riko Saida | Shinya Mizorogi | Hiroyuki Misawa | Mitsuhiko Ishibori | Arie Ishikari | Makoto Aizen
Other Hero Hosts Kyotaro Kagami | Goro Kirishima | Daisuke Misaki | Naoki Tachibana | Naoto Sho | Takeshi Todo | Sam Collins | Ai Kumashiro | Akira Kageyama | Nao | Tomoya Ichijouji | Daisuke Misaki (Stage) | Amate | Yuta Hibiki